Ücretsiz Veri Tabanları


Veritabanlarına Kampus dışı erişim için; Windows | MAC OS.
Tıp ve veterinerlik alanındaki makalelerin indekslenmiş olduğu kapsamlı bir veri tabanıdır.Veri tabanı makalere ait full text linklerini de kendi bünyesinde barındırmaktadır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 60
Matematik alanında 2 milyondan fazla dokümana erisim bağlantı bulma imkanı sağlayan, Kuramsal ve Uygulamalı Matematik konularında özet ve elestiri sunan, 2300 den fazla süreli yayın ve dergilere ait girisleri içeren veritabanıdır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 12
Açık Ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 75
AATA Online, kültürel mirasın korunması ile ilgili 100,000'den fazla literatür özetini içeren veritabanıdır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 47
Deneme mahiyetinde açtığımız Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 189
Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayetleri salnamelerine kapsamaktadır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 6
Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 4
Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 4
Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 0
27 ciltlik bir edebiyat ansiklopedisidir. 14 binden fazla madde bulunmaktadır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 1
2.447.441 makale ve 9,399 dergiyi bünyesinde barındıran dünyanın en büyük Açık Erişim veritabanlarından bir tanesidir. Fen bilimlerinden sosyal bilimlere, tıp ve sağlık bilimlerine kadar hemen her alanda açık erişimli akademik çalışmaları içermektedir.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 17
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır. Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması TRDİZİN'İN ana hedefidir.
TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 185
The ISC gelişmekte olan ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır.İstilacı türler ve hayvan hastalıkları üzerine 1500’den fazla tanımlayıcı veri setleri, daha fazla tür, habitat, patika ve ülkeler üzerine temel tanımlayıcı veri setleri içermektedir.Bibliyografik olarak 65.000 yayın bilgisi ve 1000’in üzerinde tam metin makale sağlar. (Haftalık güncellenmektedir.) Kullanım Videosu

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 9
İslam medeniyeti sahasında oluşan veritabanıdır.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 10
EMR Index project started in 1987 by indexing the health and biomedical journals published in the Region in 1984. The EMR Index Medicus database has become current and as up to date as the journals themselves, which for the first time can provide a current awareness service to what has been published in the Region.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 12
LISTA, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında bilinen en önemli danışma kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama, sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha pek çok konudaki 600'den fazla dergiyi, 1960'li yılların ortalarından günümüze indekslemektedir.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 24
Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla araştırma kuruluşuyla işbirliği içinde geliştirilen program; 128 milyonun üzerinde yayın, hibe, politika, veri ve metriği ilk defa bir araya getirerek kullanıcıların aralarındaki 4 milyarın üzerinde bağlantıyı keşfetmesini sağlıyor.
Dimensions, en uygun bilgileri bulmayı, erişmeyi kolaylaştıran, akademik ve araştırma sonuçlarını daha kapsamlı şekilde analiz etmeyi; gerçekleştirilecek olan stratejiler için bilgi, fikir toplayan yeni nesil birleştirilmiş araştırma bilgi sistemidir.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 12
Agriculture & Food, Applied Science & Technologies, Astronomy & Space , Biology & Nature, Computers & Communication, Earth & Ocean Sciences, Energy & Energy Conservation, Environment & Environmental Quality, Health & Medicine, Math, Physics, & Chemistry, Natural Resources & Conservation, Science Education

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 113
Tarih, edebiyat ve dil konularında e-kitap

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 15
Türkiye'deki yazma eserlerin toplandığı kurum.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 21
Bünyesinde 1700 kelime barındıran sözlük, psikoloji bilimindeki terimlerin Türkçe karşılıklarını ortaya koymakta, terimlerin açıklamasını yapmakta, bunların birbiriyle ilişkisini belirlemektedir. Terimlerin kolayca öğrenilmesi ve özümsenmesini sağlayan uygulamalar yapılmaktadır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 12
The Library of Economics and Liberty features educational resources for the study of economics. Materials include Over 100 classic and modern online books and essays on economics, by authors including Adam Smith, James M. Buchanan, Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Frank Knight, David Ricardo, Frederic Bastiat, Jeremy Bentham, Alfred Marshall, and more. The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson, ed., an encyclopedia containing articles by over 100 economists, plus biographies of over 80 famous economists. Monthly economics articles by professors and thinkers, including frequent contributions by Mike Munger, Fred McChesney, and articles by David Levy and Sandra Peart on the origins of the term "the dismal science" and the history of economic thought. An economics blog, EconLog, with co-bloggers Bryan Caplan and Arnold Kling, on topics ranging from free trade to immigration to the influence of economic thought on films, comics, and novels. A weekly economics podcast, EconTalk, with host Russell Roberts, including book reviews and educational discussions on economics, political economy, political science, and markets, featuring interviews with Nobel Laureates, authors, and business leaders. Monthly columns on economic topics of interest outside the United States by Anthony de Jasay and Ibsen Martinez. Fully searchable free resources for students and teachers at all education levels, including high school, college, graduate school, home-schoolers, post-graduate self-education. Resources are chosen to appeal to a variety of interests, from academic research to casual curiosity.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 17
The National Academies Press (NAP) was created by the National Academies to publish the reports issued by the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine, and the National Research Council, all operating under a charter granted by the Congress of the United States. The NAP publishes more than 200 books a year on a wide range of topics in science, engineering, and health, capturing the most authoritative views on important issues in science and health policy. The institutions represented by the NAP are unique in that they attract the nation's leading experts in every field to serve on their award-winning panels and committees. This is the right place for definitive information on everything from space science to animal nutrition.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 15
You can search for popular books, music CDs and videos—all of the physical items you're used to getting from libraries. You can also discover many new kinds of digital content, such as downloadable audiobooks. You may also find article citations with links to their full text; authoritative research materials, such as documents and photos of local or historic significance; and digital versions of rare items that aren't available to the public. Because WorldCat libraries serve diverse communities in dozens of countries, resources are available in many languages.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 43
Over the next years, the most important medical journals will be available online, free and in full-text. The unrestricted access to scientific knowledge - the new standard in medical publishing - will have a major impact on medical practice.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 32
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli” dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Indexte taranmak isteyen dergilerin ASOS Index'e Başvur linkinde sıralanan "süreli yayın kriterlerine" uygun yayınlanıyor olması gerekmektedir.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 105
Arastirmax, bireysel (bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları ve/veya bilgi-belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 92
İlahiyat fakültelerinde yayınlanan dergilerdeki makaleler yer almaktadır.

Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 16
Gutenberg Projesi; 1971 yılında çalışmaya başlayan Michael Hart'ın öncülüğünde telif hakları serbest olan kitapların bilgisayar ortamında yayınlanmasını amaçlayan bir gönüllü kuruluştur. Bünyesinde 36000 den fazla kitabı barındırmaktadır. Bu kitapların çoğu kişisel bilgisayaranıza indirebileceğiniz kitaplardır. Proje kapsamında sesli kitaplarda bulunmaktadır.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 27
2003 yılında, kütüphane ve enformasyon bilimleri (KEB) için oluşturulmuş açık erişim sitesidir. Bu konu alanındaki ilk uluslararası e-server’dır. Burada basılı ya da basılmamış bilimsel ve teknik dokümanlar tutulur ve bunlara serbest erişim olanağı sunulur. 


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 11
Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda toplam 4.760 cilt yazma eser bulunmaktadır. Bu eserler 6 ana koleksiyon altında toplanmış bulunmaktadır. Bunlar; Belediye Yazmaları, Muallim Cevdet Yazmaları, Osman Ergin Yazmaları, Yazma Kur’anlar, Cevdet Paşa Yazmaları ve Fatma Aliye Hanım Evrakı'ndan oluşmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üyelerine ücretsiz sunulan yazma eserler için web sitesi üzerinden üye olabilirsiniz. Linkte yer alan "Üye Ol" butonuna tıklayarak üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.


Veritabanı için TIKLAYINIZ. | Tür: | Tıklanma: 51

© 2019 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi