GENEL BİLGİ

Üniversite kütüphaneleri; toplumun bilimsel gelişme düzeyini yükseltmek, öğretim üyeleri, araştırıcı ve öğrencilerin mesleki-entellektüel gelişimlerine yardımcı olmak ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile kurulan bilgi merkezleridir.

Kütüphanemiz; okuyucularına 400 metrekare alana sahip bir mekanda hizmet vermektedir.

Yayınlar bağış ve satın alma yoluyla temin edilmektedir. Kütüphanemizde 47.670 basılı kitap, 57 adet güncel süreli yayın, 1045 adet fakülte dergisi ve bilimsel araştırmalar için kaynak oluşturan 23 adet online veritabanından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Kütüphanemizde bulunan tüm yayınlar OPAC (Online Public Access Catalog) üzerinden taranabilmektedir.

Kütüphanemizde yer alan kitaplar; danışma kaynakları ve süreli yayınlar okuma salonunda, açık raf sistemine göre kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

 

Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Ulusal Toplu katalog